DOLNOŚLĄSKA IZBA TURYSTYKI

Dane kontaktowe:

Strona internetowa: http://dit.wroc.pl/
Miejscowość: Świdnicka
Ulica: Oficyna I Piętro 39/1
Kod pocztowy: 50-029
Region: Świdnicka
Telefon: Brak danych

Dane rejestrowe:

KRS: Brak danych
REGON: Brak danych
NIP: Brak danych

Mapa: